Home » , » Pidato Pasambahan Batagak Pangulu 1

Pidato Pasambahan Batagak Pangulu 1

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mintak ampun ambo kapado Allah. Maaf dimintak ka nan banyak. Niniak mamak pangulu nan gadang basa batuah. Nan bapucuak sabana bulek. Nan baurek sabana tunggang. Alim ulamo jo tuangku, cadiak pandai pagaran kokoh, dubalang jo ampang limo, jo manti pagawai adat, nan mudo arif budiman, bundo kanduang samo di dalam.

Manyurek diateh pintu, mangarang di tapak tangan. Malompek nak basitumpu Mancancang nak balandasan, di Datuak tibonyo sambah. Sakali ambo maimbau sapatah rundiang nan lalu. Walau datuak surang nan taimbau, batin dek adat kasamonyo. Pangana batin ka nan rapek, ujuiknyo sambah ka nan banyak, saujuak sambah jo simpuah.

Sabarek bungka nan piawai, naraco luruih main daun. Indak basibak jo basisieh, bukan bahinggo jo babateh. Apolah nan ka ambo pasambahkan. Sijorong manggali lambah, mamakai baju biludu gandum. Kok tadorong ambo manyambah, sakali gawa baribu ampun.

dirandang-randang dimasak, dikirai-kirai di papah. tatangguak ikan gulamo. Dibilang-bilang di papah, dicurai sitambo lamo, nan satitiak bapantang hilang dan sabarih bapantang lupo. Kok hiling curiang di batu, tulisan limbago tingga juo.

Takalo maso dahulu, di musim maso saisuak, katiko langik basintak kateh, katiko bumi basintak turun. Nabi Adam, Hawa partamo, Nabi Nuh rasul kaduo, mako tajadi di tanah kuniang, tahantak katiang arasy, taeda ateh kurisi, kurisi batabuah intan podi, baparmato intan baduri, baaleh jo kain suto, suto banamo ainul banat, tanunan anak bidadari dalam sarugo tujuah pangkek.

kurisi kadudukan nan dipertuan, daulat sultan iskandar zulkarnaini, anak Zhiis alaihissalam, anak adam nan kurang aso ampek puluah, mako batiuk angin si dolak dolai, babuni gandang jo sarunai, sato rabab jo kacapi, sagalo buni-bunian dalam sarugo. Takambang payuang ubua-ubua, tando alamat basuko hati kawin jo anak Rajo Ruhun. Dek Hatta takalia Allah. Allah ta'ala kayo sungguah, dapek lah anak tigo urang, laki-laki nan tuo maharajo alih nan tangah Maharajo Alih turun bakuaso di banua ruhun (Roma), nan banamo maharajo dipang turun ka banua tanah cino, Maharajo di rajo turun ka pulau ameh paco nan ko.

Manuruik carito tambo alam, pihak si sutan maharajo dirajo, taniat dalam hati tacinto dalam kiro-kiro. balaia nyo maso itu di ateh dandang nan sabuah, sarato jo urang nan banyak, cukuik nan tuo cadiak pandai, dt suri dirajo, sarato jo cati bilang pandai nan datang dari nagari basa, ikuik jo punti indo jati.

dek lamo dandang balaia di dalam lawik. Baharullah, tampaiah, api takijok-kijok di ateh puncak lingga puri, gunuang suatu maso itu banamo gunuang marapi, biroari Maharajo Dirajo kapado cati bilang pandai ditujukan dandang ka sanan. Di tujunyo cayo lah hilang, galok gulito maso itu. tadampa dandang di sanan di ateh puncak gunuang barapi.

Dimano asa titiak palito, di puncak teloang nan batali, dari mano. dari mano asa niniak kito iyo di puncak gunuang barapi. sirawik bari bahulu, diasah baru mato. lawiktan sajo dahulunyo, barulah ado pulau paco. sinan sirangkak nan badangkang, sarato buayo putiah daguak, dibawah batu ampa putiah dibukik patah tigo, itulah bukik patah sambilan nan banamo bukik siguntang-guntang, bukik nan indak barangin lurah nan indak baraia.

Di sinan bintuak nan barayun, dibawah labuhan sitimbago dakek ligundi nan baselo. Dek niniak moyang maso itu, di buek dusun jo taratak sabalun bakato banagari. di buek sawah gadang satampang baniah, makanan urang tigo luak, sarato rumah jo tanggo.

dek lamo musim bajalan, alam batambah leba juo. urang batambah kambang pulo, dibuek adat, dikarang undang-undang, disusun tangkai ciek-ciek, di bubuah dikabek arek-arek, di pakukan ka tiang panjang.

Dibuek adat ampek rupo, partamo suri jo tauladan, kaduo ukua jo jangko, katigo barih jo balabeh, ka ampek cupak jo gantang. dikarang undang nan ampek. undang luang jo rantau. luak di bari bapangulu, rantau di bari barajo, nan sakonyo turun tamurun. pusakonyo jawek bajawek sampai wakatu iko kini.

Urang Padang banyuah banang, dikumpa mako balipek. dilipek lalu di patigo, kok dirantang namuah nyo panjang kok di kumpa nak nyo singkek, singkek sakiro ka paguno. Ujuik sambah buah rundingan, nyato tawalak ka ukuran, tabayang barih jo balabeh bana bak andai kato bida, dek curiang bari dahulu, dek andai pusako lamo, kalau basiang di nan tumbuah, jikok manimbang di nan ado, tumbuah sarupo iko kini.

Ramo-ramo sikumbang jati, katik endah pulang bakudo. patah tumbuh hilang baganti, pusako lamo baitu juo, Birik-biriak tabang ka samak, dari samak ka halaman. patah sayok tabang baranti, tasuo tanah bato, dari niniak turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan. patah tumbuah hilang baganti pusako dibao dek nan mudo. adat pulai bapangkek niek, maninggakan rueh jo buku. Manusia bapangkek turun, maninggakan adat jo pusako. Mati datuak baganti datuak nan gala tatap bak samulo.

Tantangan wajah sarupo iko, lah bulek aia ka pambuluah, bulek kato ka mufakat, bulek la buliah di golongkan, pipih lah buliah di layangkan, tibo di adat lah ba isi, kalau limbago lah batuang, tanduak samo di tanam, darah lah bakacau, dagiang samo dilapah, manuruik adat nan di pakai kok ketek banamo (nama calon) kini bagala datuak (gala datuak).

Tantangan limbago nan baitu dek ketek banamo (namo calon) kini bagala (gala datauk) iyo nan samo sahamparan, samo sahilia jo samudiak, utang nan kamambaia, piutang nan ka manarimokan, kusuik ka manyalasai, karuah nan kamanjaniahi, nak bahimbaukan di pakan nan rami, dilewakan di labuah nan golong kapado urang di nagari.

barabah sadundun jo balam, sikua barulang pai mandi, sambah sadundun jo salam kato harap di bunisi, sakian sambah pado datuak.

baca juga :

sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

0 komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkomentar di www.harryaalfha.com